En Çok Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler

En çok yanlış yazılan İngilizce kelimeler özellikle sınav anında kişilere ter döktürmektedir. İngilizce kelimeleri öğrenme anında yazım kuralları hakkında bilgi sahibi olunarak İngilizce kelimelerin doğru yazılışı sağlanabilir.

İngilizcede yanlış kullanılan kelimeler, kimi zaman cümle içerisindeki anlamı değiştirebilmektedir. Bir iletişimde, sunumda, sınavda / mülakatta ve günlük hayatta yanlış yazılan İngilizce kelimeler kişilerin hayatında sorunlara neden olabilmektedir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına en çok kullanılan kelimeler üzerinde çeşitli yöntemler bulunabilir.

Genellikle birbiri ardına gelen sessiz ya da sesli harflerin yerlerinin karıştırılması nedeniyle kelimeler yanlış yazılabilmektedir. İngilizce kursu eğitimlerinde yazı yazma dersleri bu nedenle çok önemlidir. Dinleme ve yazma dersleri sayesinde kişiler yanlış yazmaktan kurtulabilmektedir.  İngilizcenin doğru yazılışı için büyük çaba sarf edilen çeşitli kelimeler bulunmaktadır. Peki, bu en çok yanlış yazılan İngilizce kelimeler nelerdir?

Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler

Kelime içerisindeki harflerin sırasında yanlışlık yapma, yanlış harf kullanma ve eksik / fazla harf ekleme hataları yapılabilmektedir. Aşağıda kelimelerin önce yanlış yazımı sonra ise doğru yazımı verilmiştir. Tüm bu kelimelerin Türkçe karşılıkları da yazılmıştır.

Harf Sırası Karıştırma

 • Strenght – Strength: Kuvvet
 • Becasue – Because: Çünkü
 • Averege – Average: Ortalama
 • Rewiev – Review: Gözden geçirmek
 • Nigth – Night: Gece
 • Congralatutions – Congratulations: Tebrikler
En Çok Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler

Yanlış Harf Kullanma

 • Appriciate – Appreciate: Takdir etmek/ Fiyatı artırmak
 • Abondon – Abandon: Terk etmek
 • Salery – Salary: Maaş
 • Acadamy – Academy: Akademi / Yüksekokul
 • Comprimise – Compromise: Uzlaşma
 • Seperate – Separate: Ayrışma

Eksik /Fazla Harf Ekleme

 • Tought – Thought: Fikir
 • Fourty – Forty: Kırk
 • Familar – Familiar: Tanıdık
 • Usualy – Usually: Genellikle
 • Necesary – Necessary: Gerekli
 • Gorgeus – Gorgeous: Göz kamaştırıcı

İngilizce Kelimeleri Doğru Yazma Yöntemi

En çok yanlış yazılan İngilizce kelimeler için çeşitli yöntemler denenebilir. Kelimenin İngilizce doğru yazılışı hakkında çelişkiler yaşandığı anda en çok kullanılan kelimelerin kodlaması yapılabilir. Hecelere ayırma yöntemi tercih edilerek sırasıyla harflerin doğru yazımı sağlanabilir.

İngilizce kelimeleri doğru yazma ve okuma adına telaffuza dikkat etmek gerekir. Telaffuzdaki yanlışlıklar beyin içerisinde kelimelerin yazımında yanlışlıklara sebep olacaktır. Haliyle kâğıda aktarırken zihin altına yerleşen seslendirmeden ve ezberlemeden kaynaklı olarak yazım yanlışlıkları olabilir.  

İngilizce kelimeleri doğru yazma adına çeşitli uygulamalar ve zihinsel aktiviteler içeren eğitim setleri bulunmaktadır. Bu eğitim setlerinin ücretli ya da ücretsiz olanları da mevcuttur. Online olarak erişilebilen İngilizce eğitim setleri doğru yazmak için güzel bir yöntem olabilir.